לרכישה בעזרת נציג חייגו: 073-2721110

First Class

הינה פוליסה מקיפה הכוללת כיסוי להטסה רפואית ולרעידת אדמה, המיועדת לנסיעה אחת והמתאימה לנוסעים שגילם אינו עולה על 90 (כולל). הפוליסה ייחודית במגוון ההרחבות שכל נוסע יכול לבחור בהתאם לצרכיו, ובכללן: איתור וחילוץ, ספורט אתגרי-תחביבי,  ספורט חורף, הריון, החמרה של מחלה קיימת כולל מחלת לב קיימת ומחלה ממאירה קיימת, מחשב אישי נישא, טלפון סלולארי ואופניים.

למי מיועדת הפוליסה?
פוליסת ביטוח לחו"ל זו מיועדת לאנשים בקבוצת גיל עד 90 (כולל), אנשים בריאים ולא בריאים שרוצים לנסוע לחו"ל לתקופות קצרות. 

בפוליסה כיסויים רחבים ביותר הכוללים בין השאר פינוי אווירי ו/או ימי ממקום האירוע לבי"ח קרוב עד לסך של 100,000$

הטסה רפואית לישראל כלולה במחיר!

הרחבות תמורת דמי ביטוח נוספים:

הריון עד שבוע 32 ( כולל) לאישה שגילה עד 42 שנים

החמרה של מחלה קיימת.

חיפוש איתור וחילוץ עד 250,000$

ספורט אתגרי וספורט תחביבי, מחשב אישי נישא, טלפון סלולרי, אופניים

המידע המובא להלן הינו תמצית הכיסויים בלבד ורק הפוליסה בשלמותה על כיסוייה וחריגיה תחייב את המבטח. למען הסר ספק ניתן לעיין בפוליסה המלאה.  

מוקד הראל - חירום 24/7  03-7547030 

אופיר ושות´ שירות לקוחות - 073-2721110