לרכישה בעזרת נציג חייגו: 073-2721110

הראל עסקים

דרכון "הראל עסקים" הינה פוליסה לנסיעה לחו"ל המתאימה לאנשי ונשות עסקים שגילם אינו עולה על 65 (כולל), מציעה היקף כיסויים רחב במיוחד (כגון: אובדן/גניבת מחשב נישא, אובדן/גניבת טל' נייד ועוד). הפוליסה בתוקף לשנה, אשר במהלכה יכול המבוטח ליסוע לחו"ל כאוות נפשו, אולם כל נסיעה מוגבלת לשהייה של עד 60 יום רצופים בחו"ל. הפוליסה מעניקה כיסוי בכל העולם, בגבולות כיסוי המתאימים גם לארצות בהן עלות השירותים גבוהה.

המידע המובא להלן הינו תמצית הכיסויים בלבד ורק הפוליסה בשלמותה על כיסוייה וחריגיה תחייב את 
המבטח. למען הסר ספק ניתן לעיין בפוליסה המלאה.

מוקד הראל - חירום 24/7  03-7547030

אופיר ושות´ שירות לקוחות - 073-2721110