פוליסה לאנשי עסקים, בעלת כיסויים גבוהים במיוחד. ייחודה הוא במגוון ההרחבות שניתן לרכוש על פי הצרכים של כל נוסע.
$ - סכום ב עיקרי ביטוח
אירועים מחלתיים אירועים תאונתיים  
$ עד 1,000,000 $ עד 1.000.000 אישפוז והוצאות רפואיות
$ עד 25,000 $ עד 25,000 חילוץ אוירי
כמפורט בתנאי הפוליסה כמפורט בתנאי הפוליסה טיפולים פסיכולוגיים
---- $ 15,000/$ 25,000 מוות מתאונת דרכים/תאונה רגילה
$ עד 7,000 $ עד 7,000 ביטול נסיעה
$ עד 8,000 $ עד 8,000 קיצור נסיעה
$ עד 150 $ עד 150 תקשורת ותחבורה
כיסוי מלא כיסוי מלא העברת גופה
$ עד 2,000 $ עד 2,000 כבודה
$ עד 500 $ עד 500 דברי ערך
$ עד 250 $ עד 250 שחזור מסמכים
כיסוי מלא כיסוי מלא הטסה רפואית
פרמיה ליום לנפש הגבלת תוקף הגבלת גיל
$1.75 ליום למבוטח עד 180 יום גיל המבוטח (עד 65)
$2.20 ליום למבוטח עד 180 יום גיל המבוטח (66-70)
$3.75 ליום למבוטח עד 90 יום גיל המבוטח (עד 65) (החמרה כולל לב)
$4.25 ליום למבוטח עד 60 יום גיל המבוטח (66-70) (החמרה כולל לב)
השתתפות עצמית $50
הרחבות תמורת דמי ביטוח נוספים
:כל הסכומים נקובים ב $ עד לסך
עלות ב $ לאדם $ - סכום ב עיקרי ביטוח
2.00 $ ליום ביטוח $ עד 1,000 אובדן/גניבה של מחשב אישי נישא (*)
2.50 $ ליום ביטוח כמפורט בתנאי הפוליסה ספורט חורף
6.50 $ ליום ביטוח $ עד 1,500 ביטול השתתפות עצמית לקרוואן שכור בחו"ל
0.50 $ ליום (מינימום $10) כמפורט בנספח לפוליסה ספורט אתגרי
0.40 $ ליום ביטוח $ עד 130,000 איתור וחילוץ
כמפורט בנספח לפוליסה $ עד 6,000 אופניים
4.50 $ ליום ביטוח (עד שבוע 32 (כולל
(ועד גיל 39 (כולל
הריון
(*) השתתפות עצמית $100.
המידע המובא להלן הינו תמצית הכיסויים בלבד ורק הפוליסה בשלמותה על כיסוייה וחריגיה תחייב את המבטח. למען הסר ספק ניתן לעיין בפוליסה.

לביטוח דרכון מילניום, כמו לכל תכניות הביטוח שלנו שירות עזרה ומוקדי חירום 24 שעות ביממה. מס הטלפון של מוקד החירום: 972-3-7547030 לפניות מהארץ: 03-7547030